بالاخره مایکروسافت پرچم سفید را بالا برد

نویسنده : مریم امینی
۱۰:۳۰ ق.ظ
بالاخره مایکروسافت پرچم سفید را بالا برد
چندین ماه پیش شرکت مایکروسافت با اعلام خبری بیشتر دنبال کنندگان تکنولوژی را متحیر ساخت ....! بیشتر بخوانید

۱۵ ایده‌ای که میتوان از اپل دزدید

نویسنده : مریم امینی
۱۰:۰۱ ق.ظ
۱۵ ایده‌ای که میتوان از اپل دزدید
هنرمند خوب کپی می‌کند، هنرمند عالی می‌دزدد. این جمله مکررا توسط استیو جابز استفاده می‌شد. او همچنین ازعان می‌داشت که ما هیچ شرمی از دزدیدن ایده‌های نوین نداریم سوال اصلی اینجاست که چه ایده‌هایی را می‌توان از Apple دزدید؟!! بیشتر بخوانید

بالاخره مایکروسافت پرچم سفید را بالا برد

نویسنده : مریم امینی
۱۰:۳۰ ق.ظ
بالاخره مایکروسافت پرچم سفید را بالا برد
چندین ماه پیش شرکت مایکروسافت با اعلام خبری بیشتر دنبال کنندگان تکنولوژی را متحیر ساخت ....! بیشتر بخوانید

۱۵ ایده‌ای که میتوان از اپل دزدید

نویسنده : مریم امینی
۱۰:۰۱ ق.ظ
۱۵ ایده‌ای که میتوان از اپل دزدید
هنرمند خوب کپی می‌کند، هنرمند عالی می‌دزدد. این جمله مکررا توسط استیو جابز استفاده می‌شد. او همچنین ازعان می‌داشت که ما هیچ شرمی از دزدیدن ایده‌های نوین نداریم سوال اصلی اینجاست که چه ایده‌هایی را می‌توان از Apple دزدید؟!! بیشتر بخوانید

بالاخره مایکروسافت پرچم سفید را بالا برد

نویسنده : مریم امینی
۱۰:۳۰ ق.ظ
بالاخره مایکروسافت پرچم سفید را بالا برد
چندین ماه پیش شرکت مایکروسافت با اعلام خبری بیشتر دنبال کنندگان تکنولوژی را متحیر ساخت ....! بیشتر بخوانید

۱۵ ایده‌ای که میتوان از اپل دزدید

نویسنده : مریم امینی
۱۰:۰۱ ق.ظ
۱۵ ایده‌ای که میتوان از اپل دزدید
هنرمند خوب کپی می‌کند، هنرمند عالی می‌دزدد. این جمله مکررا توسط استیو جابز استفاده می‌شد. او همچنین ازعان می‌داشت که ما هیچ شرمی از دزدیدن ایده‌های نوین نداریم سوال اصلی اینجاست که چه ایده‌هایی را می‌توان از Apple دزدید؟!! بیشتر بخوانید

بالاخره مایکروسافت پرچم سفید را بالا برد

نویسنده : مریم امینی
۱۰:۳۰ ق.ظ
بالاخره مایکروسافت پرچم سفید را بالا برد
چندین ماه پیش شرکت مایکروسافت با اعلام خبری بیشتر دنبال کنندگان تکنولوژی را متحیر ساخت ....! بیشتر بخوانید

۱۵ ایده‌ای که میتوان از اپل دزدید

نویسنده : مریم امینی
۱۰:۰۱ ق.ظ
۱۵ ایده‌ای که میتوان از اپل دزدید
هنرمند خوب کپی می‌کند، هنرمند عالی می‌دزدد. این جمله مکررا توسط استیو جابز استفاده می‌شد. او همچنین ازعان می‌داشت که ما هیچ شرمی از دزدیدن ایده‌های نوین نداریم سوال اصلی اینجاست که چه ایده‌هایی را می‌توان از Apple دزدید؟!! بیشتر بخوانید