رزومه ما

باعث افتخار شرکت «ساران فناور آرسس» می‌باشد که پشتیبانی مورد اعتماد برای برخی شرکتهای معتبر شرق کشور بوده است. مختصری از خدمات ارائه شده به این شرکت ها عبارتند از : راه‌اندازی دیتاسنتر و اتاق سرور، راه‌اندازی ارتباطات راه‌دور، راه‌اندازی سیستم‌های نظارت تصویری، پشتیبانی سخت افزاری، نرم افزاری و غیره.